مدارس آنلاین, مقالات

آماده سازي و تجهیزات مدرسه هوشمند

سیستم مدرسه هوشمند

آماده سازي و تجهیزات مدرسه هوشمند

در عصرحاضر اكثر مشاغل به دانش و مهارت هاي رايانه ای نياز دارند و به نوعي ورود به اين عرصه نيز به نوع جديدي از آموزش نياز دارد كه با آموزش سنتي كنوني به خصوص آنچه هم اكنون در مدارس ايران در جريان است، همخواني ندارد. مدتي است برخي كشورهاي جهان مدارس الكترونيكي و در ايران آنرا مدرسه هوشمند می نامند راه اندازی کرده اند. كشور مالزي يكي از پيشتازان در تاسیس اين مدارس به حساب می آید.

دانش آموزان ايراني در مقايسه با دانش آموزان كشورهاي پيشرفته و برخي كشورهاي در حال توسعه پيشرو، عقب ماندگي هايي دارند. در كشورهاي پيشرفته كودكان از همان ابتدا در خانواده و مدرسه با رايانه آشنا مي شوند و با آن كار مي كنند در حالي كه در كشور ما در حال حاضر هنوز رايانه به بسياري از مدارس راه پيدا نكرده است.

سیاست وزارت آموزش و پرورش در رابطه با هوشمند سازی مدارس با این اولویت که در ظرف مدت 3 سال همه مدارس کشور به سمت هوشمند سازی حرکت کند ، تعریف شده است . هوشمند سازی مدارس دارای مراتب و درجاتی است و از اتصال مدارس به شبکه اینترانت شروع و تا سطح مدارس تخصصی هوشمند درجه 1 و 2 پیش خواهد رفت . البته شایان ذکر است که، ضوابط هوشمند سازی مدارس از طریق مرکز آمار، فنآوری و اطلاعات وزارت آموزش و پرورش مشخص گردیده است .

مدرسه هوشمند چيست؟

مدرسه هوشمند مدرسه‌اي فيزيكي است و كنترل و مديريت آن، مبتني بر فناوري كامپيوتر و شبكه انجام مي‌گيرد و محتواي اكثر دروس آن الكترونيكي و سيستم ارزشيابي و نظارت آن هوشمند است. در چنين مدرسه‌اي يك دانش‌آموز هوشمند، با صرف وقت بر روي موضوعات به شكل مستمر، منابع و قابليتهاي اجرايي خود را توسعه و تغيير مي‌دهد و اين نكته‌اي است كه به مسئولان مدرسه اجازه مي‌دهد تا با توجه به تغييرات به وجود آمده و افزايش سطح اطلاعات دانش‌آموزان، آنها را براي اخذ اطلاعات جديد آماده نمايند.

مدرسه هوشمند  با كمك فناوري هاي نوين سيستم هاي آموزشي و ديجيتالي هوشمند درصدد سرعت بخشي به فرآيند ياددهي، يادگيري و بهبود مديريت به صورت كاملاً نظام يافته است  تا انسان عصر اطلاعات قادر به پردازش و دسته بندي و استفاده بهينه از منابع فني دانش روز با توجه به طيف گسترده آن براي كشف استعداد خود و بروز خلاقيت ها باشد.

دانش‌آموزان در مدرسه هوشمند نقش ياد دهنده و يادگيرنده را برعهده دارند. در اين مدرسه، برنامه درسي محدودكننده نيست و به دانش‌آموزان اجازه داده مي‌شود از برنامه‌هاي درس خود فراتر گام بردارند. در اين مدرسه روش تدريس براساس دانش‌آموز محوري است. تأكيد بر مهارت فكر كردن و فراهم ساختن محيط ياددهي ـ يادگيري از راهبردها و خط مشيهاي مدرسه هوشمند است.

 

سیستم مدرسه هوشمند

سیستم مدرسه هوشمند

هفت اصل كليدي در مدارس هوشمند عبارتند از:

 1. دانش خلاق
 2. استعداد يادگيري
 3. توجه به فهم مطالب
 4. آموختن با هدف تسلط وانتقال آن
 5. ارزيابي آموخته‌ها به شكل متمركز
 6. غلبه بر مشكلات
 7. مدرسه به عنوان يك سازمان آموزشي

آموزش و پرورش به منظور پيشبرد اهداف آموزشي از طريق الكترونيك، نياز دارد كه مدارس مجهز به فناوري داشته باشد، مدرسه هوشمند به عنوان يك مدرسه الكترونيك كامل بايد از تجهيزات رايانه، شبكه، نرم افزارهاي مورد نياز غني گردد تا بتواند به اهداف مورد نظر خود دست پيدا نمايد.

ويژگي هاي مدرسه هوشمند

برخي از ويژگي هاي مدارس هوشمند به شرح زير است:

درمدارس پیشرو و هوشمند، مسائلی از قبیل افت تحصیلی، ترك تحصیل، گریز و بیزاری ازمدرسه دربین دانش آموزان كمتر به چشم می آید.

وظیفه مدارس پیشرو و هوشمند آن است كه مهارت های زندگی را به دانش آموز بیاموزد و فرصت تمرین آنها را نیز در كلاس و مدرسه به وجود آورد.

این مدارس جهت ایجاد محیط یاددهی، یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش آموزان پژوهنده طراحی شده است .

در سیستم مدارس هوشمند، آموزش منحصر به معلم نیست، بلكه محیط یاددهی و یادگیری، كاملاً تعاملی است و دانش آموزان نقش اساسی در آموختن مباحث علمی دارند. در این مدارس، استفاده از ابزارهای الكترونیكی، موجب تفهیم بهتر مطالب درسی و صرفه جویی در وقت می شوند.

اگرچه طرح ایجاد و گسترش مدارس هوشمند و پیشرو در جامعه، طرحی مدرن است ولی نتیجه بخشی این قبیل طرح های مدرن، روش اجرایی و مدیریتی مدرن می طلبد، در غیر این صورت، نوعی سرخوردگی مدیریتی ایجاد می شود.

تاكید بر مهارت های فكر كردن، تدریس ارزش ها، فراهم كردن محیط یاددهی و یادگیری تعاملی، فراهم كردن انواع شیوه های آموزشی برای استعدادهای مختلف، آگاهی دادن به اولیاء در مورد آنچه در مدرسه واقع شده است و فراهم كردن فرصت های همكاری افراد جامعه با مدرسه، از جمله راهبردها و خط مشی های مدارس هوشمند به شمار می رود .

در مدارس هوشمند، تمام دانش آموزان، مفاهیم آموزش رادرك می كنند تا مقصود ازآموزش خود را بدانند. از وظایف ومسئولیت های خود درجامعه آگاه می شوند.

در این گونه مدارس ، کسب موفقیت دست یافتنی است و میزان آن به تلاش وپیگیری دانش آموزان و هدایت صحیح و جهت دار بستگی دارد.در این روش روح پژوهش وجستجوگری قطعاً جایگزین روحیه بی هدف دانش آموزان خواهد شد.در این سیستم رکن اساسی برای هر گونه تغییر ، تغییر در فکر بوده و ابزار وامکانات تنها وسیله ای برای جامه عمل پوشاندن به افکار هستند.

در مدارس هوشمند معلمان می توانند به جای اینکه تلاش کنند خودشان پاسخی برای پرسش های دانش آموزان پیدا کنند ، از آنها بخواهندپاسخ پرسش هایشان را در رایانه پیدا کنند و برای بقیه بازگو کنند.

مدرسه هوشمند ، مدرسه ای است که با کمک فناوری های نوین سیستم های آموزشی دیجیتالی هوشمند در سرعت بخشی به فرآیند یاددهی – یادگیری و بهبود مدیریت به صورت کاملاً نظام یافته باشدتا انسان عص اطلاعات قادر به پردازش و دسته بندی و استفاده بهینه از منابع فنی دانش روز با توجه به طیف گسترده آن برای کشف استعداد خود و بروز خلاقیتها باشد. والدين دانش آموزان طي سال از روند پيشرفت فرزندان به صورت مداوم آگاه مي شوند.

 

سیستم مدرسه هوشمند

سیستم مدرسه هوشمند

وظيفه مدرسه هوشمند چيست ؟

يكي از وظايف مدارس پیشرو و هوشمند آن است که مهارت های زندگی رابه دانش آموز بیاموزد وفرصت تمرین آنها رانیزدرکلاس و مدرسه به وجود آورد.

همچنين این مدارس جهت ایجاد محیط یاددهی، یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش آموزان پژوهنده طراحی شده است .در مدارس هوشمند، تمام دانش آموزان، مفاهیم آموزش را درک می کنند تا مقصود از آموزش خود را بدانند و از وظایف و مسئولیت های خود درجامعه آگاه می شوند.

ارکان اصلی در مدرسه هوشمند

معلم :

نیروی انسانی كارآزموده و حرفه ای یا معلم الكترونیك مهمترین جزء مدارس هوشمند است. معلم به عنوان يكي از مهم ترين اجزاي كلاسهاي سنتي در دنيا شناخته مي شود كه در كلاسهاي هوشمند نيز نقش خود را همچنان داراست ولي شكل ايفاي نقش متفاوتي نسبت به قبل پيدا مي كند آن جا كه در مدارس هوشمند (الكترونیكی) رسانه های متنوعی وجود دارد، معلم دیگر نقش رسانه آموزش و انتقال دهنده را ندارد، بلكه یك تسهیل كننده یادگیری و آموزیار است. معلم باید برای پذیرش نقش جدید خود آموزش ببیند و قابلیت های لازم را در زمینه كار با تجهیزات الكترونیكی كسب كند. معلمان در مدرسه هوشمند نقش هدايتگر را دارا هستند. در اختيار قراردادن منابع و تشويق دانش آموزان و امر هدايت آموزش در مدرسه به عهده معلمان مي باشد و دانش آموز يادگيري را خواهد آموخت. مهارتها و آموزش دقيق و كارآمد معلمان عاملي مهم و نياز اساسي در مدرسه هوشمند مي باشد.

آموزشهاي مورد نياز:

– مهارت IT،word ، power point.

–  كاربرد فناوري در فرآيند ياددهي – يادگيري (برنامه درسي، روش تدريس، محتوا و ارزيابي ).

– نوآوري در فعاليتهاي ياددهي – يادگيري.

نقشها و مسئوليتها:

– برنامه ريزي و تدارك امور تدريس.

– مديريت فناوري آموزشي.

– رسيدگي به وظايف تخصصي در محيط ياددهي – يادگيري.

– ارائه آموزش اثربخش.

مهارتها:

– طراحي آموزش.

– فرآيند مديريت كلاس.

– ارزيابي يادگيري دانش آموز.

– انتخاب منابع متناسب با دانش آموز.

– استفاده مناسب از فناوري در امر آموزش .

برنامه و محتواي درسي :

يكي ديگر از اركان اين مدارس برنامه درسي است كه بايد در كلاسها ارائه شود، اين محتوا به دو دسته محتواي الكترونيكي و دروسي كه بايد معلم تهيه كند تقسيم ميشود. منظور از محتواي الكترونيكي محتوای تهیه شده با استانداردهای لازم ازطریق آموزش و پرورش است.

اصول حاکم بر برنامۀ درسی در این مدرسه به شرح ذیل می باشد :

طراحی برای کمک به دانش آموزان برای رشد همه جانبه و متعادل یکپارچه سازی دانش آموزان برای رشد همه جانبه و متعادل یکپارچه سازی دانش . مهارتها و ارزشها از طریق برنامۀ درسی ( با پروژه ای نمودن فعالیتها ی مربوط به محتوا) نظم و تداوم در آموزش، ایجاد نگرشها ی مناسب در استفاده از فناوری ، دسترسی همه دانش آموزان به آموزش مطلوب

آماده سازي و تجهیزات مدرسه هوشمند

براي آماده سازي و تجهیزات مدرسه هوشمند به عناصر زير نيازمنديم :

آماده سازي سايت رايانه اي مدرسه برآورد، خريد ونصب تجهيزات و سخت افزار (ويدئو پروژكتور، نوت بوك ، برد هوشمند و….) آماده سازي كلاسها را ه اندازي پرتال مدرسه ابزار آموزشي در كلاسهاي هوشمند  كاملا مبتني بر تكنولوژي رايانه و استفاده از شبكه است. براي هوشمند سازي كلاسهاي آموزشي به تجهيزاتي از قبيل، ويدئو پروژكتور ، نوت بوك يا كامپيوتر دانش آموزي، برد هاي هوشمند (تعاملي) و…نيازمنديم. در صفحات بعدي به معرفي برخي از اين ابزار مي پردازيم

ارتباط با والدين در مدرسه هوشمند

والدين دانش آموزان نقش اساسي در دست يابي به اهداف مدرسه و رشد متوازن و كلي دانش آموزان ايفاء مي كنند. افزايش مشاركت والدين در فرآيندهاي آموزشي اين مدرسه از اولويتهاي مهم مي باشد. والدين مي توانند به عنوان منابع آموزشي تلقي مي شوند و اين مشاركت در فرآيند مادام العمر آنها نيز مفيد خواهد بود.

 

 مدارس هوشمند

مدارس هوشمند

 ويدئو پروژكتور

يكي از مهم ترين ابزارهاي هوشمند كمك آموزشي است كه سیگنال های ویدئویی را دریافت و تصویر مربوطه را بر روی صفحه نمايش مي دهد اين دستگاه تصاوير را با روشنايي بسيار بالا بر پرده نمايش نشان مي دهد. مدلهاي جديد ويدئو پروژكتورها ميتوانند با تنظيمات دستي راحت، كجي ها و تناقضات ديگرتصوير را برطرف كنند.

ويدئو پروژكتورها كاربردهاي وسيعي در اتاقهاي كنفرانس، كلاسهاي آموزشي، نمايشهاي خانگي و … دارند و البته يكي از مهمترين كار بردهاي آنان استفاده در كلاسهاي هوشمند است كه ميتوانند كيفيت آموزش را بسيار بالا ببرند.

رزلوشن: به تعداد نقاط تصوير به صورت افقي در تعداد نقاط تصوير به صورت عمودي رزلوشن گفته ميشود.

تكنولوژي ساخت تصوير

جهت ساخت تصوير كليه ويدئو پروژكتورها از دو تكنولوژي استفاده ميكنند:

تكنولوژي LCD:

در تكنولوژي LCD تشكيل تصوير از شكست نور بوسيله منشور و ايجاد طيف رنگها بدست مي آيد. در اين فرآيند هزينه نگهداري بالاتر مي باشد.

تكنولوژي DLP:

تشكيل تصوير به واسطه پردازش ديجيتالي نور و بازتاب از طريق حدود 3/5 ميليون قطعه آينه بسيار ريزي كه بر روي چيپ DMD قرار گرفته است صورت مي گيرد و ثبات بيشتري در حفظ كيفيت رنگها در طي زمان نسبت به LCD  دارند. تكنولوژي DLP با نسبت تباين رنگي بسيار بالاتر براي نمايش فيلم مناسب تر است .

براي مصارف آموزشي و كلاسهاي درس تكنولوژي DLP پيشنهاد ميشود .

كنتراست عامل تعيين كننده ديگري در قيمت پروژكتور است، كه مرز بين نقاط سياه و سفيد تصوير را نشان مي دهد به طور مثال كنتراست تصوير 5000:1 است.

جهت كلاسهاي آموزشي حداقل كنتراست 2000:1 توصيه مي شود.

نوت بو ك

لپ‌تاپي براي كاربردهاي اينترنتي و دفتري و آموزشي

مدل‌هايي كه در اين گروه قرار مي‌گيرند، بيشتر براي كارهاي دفتري و يا فعاليت‌هاي اينترنتي و كلاسهاي آموزشي در نظر گرفته شده‌اند. عملكرد پردازنده و ساختار گرافيكي براي اين نوع لپ‌تاپ‌ها از اهميت چنداني برخوردار نيست. از سوي ديگر، راحتي كار با صفحه‌كليد و عمر باتري در اين مدل‌ها اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. اجازه بدهيد هر يك از مولفه‌هاي كليدي را در اين گروه از محصولات بررسي كنيم.

پردازنده(CPU ): دو هسته اي (پنتيوم يا آتلون) /يا ATOM اينتل

گرافيك (VGA ) : موتورهاي گرافيكي مجتمع با حافظه اشتراكي

حافظه (RAM ) : حداقل  1GB ( به استثنائ  ويندوز  VISTAيا ويندوز 7 كه به 2GBحافظه نيازدارد)

نمايشگر: هر چه نمايشگر مورد استفاده در اين مدل‌ها بزرگترو ازنوع مات و غير انعكاسي باشد بهتر است.

ويژگي‌هاي جانبي : شبكه‌سازي بي‌سيم (Wireless N )  وحداقل  دو درگاه USB

 

مدرسه هوشمند چیست؟

مدرسه هوشمند چیست؟

سيستم هاي هوشمند شامل:

بردهاي هوشمند

از ديگر ابزارهاي بسيار مهم در هوشمندسازي كلاسها، برد هوشمند است كه با نام هاي ديگر از قبيل برد تعاملي ، اينتراكتيو وايت برد، اكتيو برد، برد الکترونیکی یا اسمارت برد شناخته مي شود.

استفاده از اين بردها  در بسیاری از مراکز آموزشی و دانشگاهی و نیز اتاقهای جلسات و کنفرانس رایج گردیده است . وایت برد هوشمند با قرار گرفتن در کنار تجهیزاتی نظیر ویدئو پروژکتور و ویژوالایزر میتواند سیستم کمک آموزشی بسیار کار آمدی را در اختیار کاربر قرار دهد .

وایت برد هوشمند علاوه بر بخش سخت افزاری که از یک سطح الکترونیکی (مجموعه ای از سنسور های لمسی) تشکیل شده است دارای یک هسته ی نرم افزاری اصلی نیز می باشد که اغلب قابلیت ها و ویژگیهای منحصر به فرد برد را پشتیبانی می کند . نرم افزار وایت برد هوشمند ضمن رعایت اصول سهولت کاربری ، محیطی مناسب جهت تدریس ، سمینار و حتی جلسات عملیاتی را فراهم می نماید . وایت برد هوشمند در دو نوع حساس به تماس دست و حساس به قلم قابل ارائه می باشد .

سنسورهاي مبدل برد هوشمند:

از اين نوع محصول مي توان به  Acboard,  Uboard  و ebeam  اشاره نمود.

اين نوع مبدل ها در دو نوع نوري و صوتي ارائه شده اند:

روش عملكرد نوع نوري :

يك سنسور نوري مشابه وب كم عمل كرده و سطح وايت برد را مي بيند . ايراد اين نوع سنسورها در زماني ميباشد ، كه معلم بين ديتا پروژكتور و برد قرار گيرد ( در اين نوع دستگاهها است كه نمي تواند در سايه خودش يادداشت كند)

روش عملكرد نوع صوتي:

دراين نوع سنسورها يك قلم استفاده مي شود كه سيگنال صوتي با فركانس بالا ( غير قابل شنيدن توسط گوش ) راارسال مينمايد و دو عدد گيرنده سيگنال كنار وايت برد نصب ميگردد.

ميكروسكوپ ديجيتال

يكي ديگر از مهمترين ابزار كمك آموزشي جهت هوشمند سازي مدارس ميكروسكوپ ديجيتال مي باشد اين وسيله  نسل جديدي از ميكروسكوپ هاست كه با امكانات و ويژگي هاي فوق العاده به آموزش هوشمند كمك ميكند و بسيار قابل حمل است برخي از ويژگي هاي آن به شرح زير است :

 • عكس برداري ، فيلم برداري ، ذخيره اطلاعات و پرينت تصاوير
 • اندازه گيري تصاوير ميكروسكوپي ذخيره شده
 • اتصال به رايانه ، تلويزيون و ويدئو پروژكتور
 • قابليت پست الكترونيكي تصاوير
 • استفاده به صورت هم زمان توسط گروهي از دانش آموزان
 • مبدل ميكروسكوپ هاي معمولي به ديجيتالي (بااين وسيله ميتوانيم ميكروسكوپ هاي معمولي را به كامپيوتر متصل نمائيم)
 • قابليت كاربري آسان جهت معلم و دانش آموزان
 • كاربرد در حشره شناسي
 • كاربرد در گياه شناسي

ويژولايزر(visualize)

دستگاه ويژولايزر نسل جدید سه دستگاه (اورهد،اسلایدو اوپک می باشدکه در یکدستگاه ساخته شده و با توجه به ویژگیهای آن جایگزین مناسبی برای آنها می باشد).این دستگاه جهت نمایش عکس, مطالب و نوشتار, اسلاید, فیلم نگاتیو, تصاویررادیولوژی , تصاویر میکروسکوب و طلق ترانسپرنسی در کلاسهای آموزشی و سالنهای کنفرانس و آمفی تاتر استفاده  می گردد.

موارد استفاده از (visualize) ويژولايزر

* تدریس در مدارس

* ارائه سمینار

* ارائه کنفرانس

* کنفرانس ویدئویی

* قابل استفاده در مراکز پژوهشی و پزشکی

سيستم حضور در كلاس

سيستم حضور در كلاس ابزار بسيار مفيدي در هوشمند سازي مدارس به شمار مي رود.

جديدترين دستگاهي كه به صورت بي سيم عمل ميكند و مي تواند سطح مشاركت و رقابت سازنده را در دانشجويان يا دانش آموزان بالا برده و مدرس در يك لحظه مي تواند تمام دانشجويان را سنجش نمايد .

روش عملكرد : دانش آموزان هريك جداگانه پاسخ سئوال را از طريق اين دستگاه ارسال مي نمايد و همزمان مدرس پاسخ هاي طبقه بندي شده را از قبيل درصد پاسخ هاي صحيح و زمان پاسخگويي يكايك دانش آموزان را دريافت مي كند.

 

گزارش هايي كه مي توانيم با استفاده از اين دستگاه در مدرسه هوشمند تهيه كنيم به شرح زير است :

1) چند درصد دانش آموزان جواب صحيح را ارسال كرده اند؟

2) چه كساني جواب درست يا اشتباه داده اند؟

3) دانش آموزان يا دانشجويان در چند ثانيه جواب را ارسال نموده اند؟

4) توانايي ايجاد زمان بندي جهت پاسخ گويي به هر يك از سئوالات را به معلم مي دهد.

 

مطالب مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها