طراحی سایت خدمات بیمه ای ایمن آسایش کوثر

طراحی وب سایت خدمات بیمه ای ایمن آسایش کوثر
  • موارد انجام شده : طراحی و برنامه نویسی وب سایت خدمات بیمه ای ایمن آسایش کوثر
  • طراحی و پیاده سازی وب سایت و ثبت و صدور مکانیزه بیمه نامه، طرح های مختف بیمه ای
  • اين شركت در تمامي زمينه های بيمه ای فعاليت گسترده داشته ولی به طور خاص در زمينه بيمه های اشخاص (عمر، حوادث و درمان تكميلی) دارای تجربه و امكانات گسترده بوده و در اين زمينه دارای سبک و روش خاص خود ميباشد
کارفرماخدمات بیمه ای ایمن آسایش کوثر
تکنولوژی استفاده شده ASP.NET C#,MVC,HTML, CSS

پروژه های مرتبط