نرم افزار فروشگاه آنلاین فرکام توسط تیم فرکام  ارائه شده است و در استفاده از خدمات آن  شرایط و ضوابطی وجود دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

1– وب سایت فرکام تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است و حق تغییرات آتی در قوانین را دارد و نسخهی قوانین بروز شده درصفحه قوانین  و مقررات سایت فرکام در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

2– فرکام موظف به رعایت محرمانگی کلیهی دادهها و نرم افزارهای موجود در سرویس خریدار است و آنرا در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

3– از تمامی اطلاعات نرم افزار به صورت ماهیانه نسخهی ‎پشتیبان گرفته خواهد شد، تا در صورت بروز مسئله هرچه سریعتر، مشکل خریداران محترم برطرف گردد.

4– فرکام ، خود اقدام به خرید دامین مورد نظر مشتری میکند و در صورت تمایل او بعد از اتمام مراحل کار روند انتقال دامین به نام مشتری انجام میشود، در غیر این صورت به نام فرکام ثبت خواهد شد.جهت انجام این مرحله مشتری باید درخواست کتبی خود را به همراه اطلاعات هویتی مالک ارسال نماید.

6– در صورتی که قالب انحصاری خریداری شود به این مفهوم است که شرکت باید قالب را کاملا مد نظر مشتری طراحی نماید. هرگونه استفاده از قالبهای تم در صورت انحصاری بودن آن غیر مجاز است و به مشتریان دیگر عرضه نخواهد شد.

7– تمام هزینههایی که به هر نحو مرتبط به کار طراحی وب سایت باشد و به صورت واضح در قرارداد ذکر نشده باشد، شامل هزینهایی جداگانه است و در پایان کار با برآورد هزینه، فاکتور تحویل مشتری میگردد.

8– درصورت پایان مهلت قرارداد و عدم تحویل وبسایت به دلیل عدم حضور و یا عدم پاسخ گویی مشتری، قرارداد به حالت تعلیق در میآید و شرکت میتواند از طریق مراجع قانونی برای دریافت هزینهی طراحی سایت اقدام نماید.

9– تغییرات در وبسایت و یا گزارش مشکلات، فقط از طریق سامانهی پشتیبانی امکان پذیر میباشد.