شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو (آپکو)

طراحی و برنامه نویسی وب سایت ،فروشگاه اینترنتی آپکو
  • موارد انجام شده : طراحی و برنامه نویسی وب سایت ،فروشگاه اینترنتی ،CRM و باشگاه مشتریان و سیستم فروش وپشتیبانی با قابلیت یکپارچه سازی با سایر سیستم های شرکت و اتصال به درگاه های پستی و بانکی
  • زمینه فعالیت : طراحی تامین، تولید، فروش و خدمات خودروهای سفارشی و تجهیزات جانبی
کارفرما شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو (آپکو)
تکنولوژی استفاده شدهASP.NET C#
شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو (آپکو)
آپکو

پروژه های مرتبط