تون ماهی محفل

طراحی وب سایت کنسروسازی یاران، تون ماهی محفل
  • موارد انجام شده : طراحی و برنامه نویسی وب سایت ،فروشگاه اینترنتی ،CRM و باشگاه مشتریان و سیستم فروش وپشتیبانی با قابلیت یکپارچه سازی با سایر سیستم های شرکت
  • طراحی اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی
کارفرماتون ماهی محفل
تکنولوژی استفاده شده ASP.NET C#,MVC,HTML, CSS

پروژه های مرتبط