هدایای تبلیغاتی النا

طراحی و برنامه نویسی وب سایت و اپلیکیشن هدایای تبلیغاتی النا گیفت
  • موارد انجام شده : طراحی و برنامه نویسی وب سایت ،فروشگاه اینترنتی ،CRM و باشگاه مشتریان و سیستم فروش وپشتیبانی با قابلیت یکپارچه سازی با سایر سیستم های شرکت
  • طراحی اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی
کارفرماهدایای تبلیغاتی النا گیفت
تکنولوژی استفاده شده WordPress, Android Studio , PHP

پروژه های مرتبط