فروشگاه اینترنتی الی 24

طراحی و برنامه نویسی وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی الی 24
  • موارد انجام شده : طراحی و برنامه نویسی وب سایت ،فروشگاه اینترنتی ،CRM و باشگاه مشتریان و سیستم فروش وپشتیبانی با قابلیت یکپارچه سازی با سایر سیستم های شرکت و اتصال به درگاه های پستی و بانکی
  • طراحی اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی
کارفرمافروشگاه اینترنتی الی 24
تکنولوژی استفاده شدهwordpress ,PHP,Laravel, Wocommerce API , MVC

پروژه های مرتبط