گالری طلای آوین

طراحی و برنامه نویسی وب سایت و اپلیکیشن گالری طلای آوین گلد
  • موارد انجام شده : طراحی و برنامه نویسی وب سایت ،فروشگاه اینترنتی ،CRM و باشگاه مشتریان و سیستم فروش وپشتیبانی با قابلیت یکپارچه سازی با سایر سیستم های شرکت
  • طراحی اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی
کارفرماگالری طلای آوین
تکنولوژی استفاده شده WordPress, Android Studio , PHP

پروژه های مرتبط